PROJEKT REALIZOWANY PRZY WSPÓŁPRACY Z UNIĄ EUROPEJSKĄ 

MNEMOSIS SPÓŁKA AKCYJNA

realizuje projekt pt.

„Mobilna technologia do akwizycji ruchu i tekstury w 4K”

w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest opracowanie mobilnej, skalowalnej technologii do akwizycji ruchu i tekstury w 4K. Szczegółowymi celami projektu jest stworzenie: Mnemosis – hybrydowego systemu do akwizycji ruchu i tekstury: całego ciała człowieka i mimiki w jakości umożliwiającej renderowanie wyjściowego modelu w rozdzielczości 4K w dwóch wariantach:

– FS (ang. „full scene”) – modułowy (skalowalny) system do skanowania 4D poruszających się osób na różnych powierzchniach sceny (od śr. 2 m do przekątnej ok. 12 m),

– DF (ang. „dynamic face”) – oparty o elementy pojedynczego modułu FS system do skanowania 4D mimiki

Efektem projektu będzie w wprowadzenie nowych usług i produktów na rynek animacji (CGI) oraz rynek gier wideo, produkcji filmowych reklamowych i wydarzeń specjalnych

 

Wartość projektu: 15 771 674.69 PLN

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 15 771 674.69 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 11 166 112.48 PLN

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka

 

 

 

Projekt 2

 

Celem realizacji projektu jest uzyskanie wyników zrealizowanej usługi B+R pozwalających na wdrożenie nowego produktu w postaci Wizyjny Asystent Mistrzowskiego Treningu Ruchowego,

 a zatem urządzenia przeznaczonego do weryfikacji jakości i powtarzalności ćwiczeń ruchowych wykonywanych na poziomie mistrzowskim.
Najważniejszym rezultatem zrealizowanej usługi badawczej będzie uzyskanie dokumentacji technicznej oraz przetestowanego prototypu urządzenia składającego się z warstwy fizycznej (stanowiska rejestrującego) oraz oprogramowania ((kodów źródłowych) do analizy i wizualizacji wyników.

Projekt ten będzie kluczowym działaniem niezbędnym do wprowadzenia nowego produktu dedykowanego w pierwszym rzędzie PZN oraz docelowo narodowym związkom sportowym, w tym PZLA i PZT, który cechował się będzie innowacją na poziomie krajowym.

Wartość projektu: 489 564,60 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 308 142,00 PLN

 

 

 

PROJEKT REALIZOWANY PRZY WSPÓŁPRACY Z POLSKIM INSTYTUTEM SZTUKI FILMOWEJ

MNEMOSIS AR VFX

 

Celem realizacji projektu jest rozwój narzędzi i oprogramowania pozwalający osiągnąć wysokiej jakości produkty wirtualnej rzeczywistości wykorzystywane w produkcjach filmowych.

 

Koszt przedsięwzięcia 1 425.700,00 PLN

Udział środków publicznych wynosi 70%

 

 

 

AKTUALNE  OGŁOSZENIA

MNEMOSIS spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Józefa 26, 31-056 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000880909, NIP 6762496942

 

Kapitał zakładowy w wysokości 100.000 złotych, wpłacony w całości.


Copyright © MNEMOSIS SPÓŁKA AKCYJNA